Билингвальная серия «Орбиты»
"Orbītas" divvalodu izdevumu sērija

15.00

Image of Билингвальная серия «Орбиты» <BR>"Orbītas" divvalodu izdevumu sērija

5 сборников поэзии.

Билингвальные сборники поэзии на русском языке с переводами на латышский.

Дмитрий Сумароков. Café Europe

Елена Глазова. Трансферы

Евгений Нелеш. Нашло

Олег Ленцой. Подымается дышит...

Александр Меньшиков. 17 стихотворений

Latvijas krievu dzejas divvalodu izdevumu sērija.

Dmitrijs Sumarokovs. Café Europe

Jeļena Glazova. Transfēri

Jevgenijs Nelešs. Uznācis

Oļegs Ļencojs. Pieceļas ieelpo…

Aleksandrs Meņšikovs. 17 dzejoļi

Jeļena Glazova par krājumu “Transfēri” saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvas nomināciju kā spilgtākā debija, kā arī autore nonākusi Krievijas prēmijas “Дебют” pretendentu garajā sarakstā.


Dmitrija Sumarokova krājumu “Cafe Europe” tās latviskās daļas redaktors Jānis Elsbergs raksturojis kā “sarunu tīklojums, kurā grūti paredzami pavedieni sniedzas dažnedažādos virzienos, pāri laikmetu un zemju robežām.” Krājums arī saņēma Latvijas Literatūras gada balvas nomināciju kā labākais dzejas krājums.Vēl sērijā iznācis Jevgenija Neleša krājums “Uznācis”, Oļega Ļencoja “Pieceļas ieelpo…”, kā arī Aleksandra Meņšikova “17 dzejoļi”, par kuru Kārlis Vērdiņš rakstījis, ka “Meņšikovs visai pieklusināti reflektē par ikdienu. Emocijas pieklust, atsvešinātība pieaug”. Savukārt J. Neleša dzeju raksturo asprātīga intonācija un spēles ar sintaksti. Toties par Oļega Ļencoja dzeju latviešu dzejnieks Māris Salējs atzīst, ka tā “ir krievu 20. gadsimta dzejas koncentrāta koncentrāts – lakoniska, pilna ar mājieniem, kurus pilnībā nopratīs tikai padomju vidē audzis lasītājs.”

Share

Image of Билингвальная серия «Орбиты» <BR>"Orbītas" divvalodu izdevumu sērija Image of Билингвальная серия «Орбиты» <BR>"Orbītas" divvalodu izdevumu sērija Image of Билингвальная серия «Орбиты» <BR>"Orbītas" divvalodu izdevumu sērija Image of Билингвальная серия «Орбиты» <BR>"Orbītas" divvalodu izdevumu sērija